Emmy Rossum, Emma Kenney, Sammi Hanratty, Shanola Hampton – Shameless (2017) s08e08 – HD 1080p